Blog > Komentarze do wpisu
Ciekawy scenariusz zajęć w klasie 2 :) część 1

Załączam bardzo ciekawy scenariusz zajęć dydaktycznych , w pierwszej części dołączam informacje o metodach, formach i środkach dydaktycznych zawartych w tym scenariuszu, w części drugiej tabelka z przebiegiem zajęć :)

Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II c

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 25  w Bielsku Białej

 

Data: 19.04.2010

 

Imię i nazwisko prowadzącego

 

Klasa: klasa II c

 

Temat bloku: Miejsca sercu bliskie.

 

Temat dnia: Na mojej ulicy.

 

Tematy Zajęć/edukacji (wpis do dziennika):

Dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego. Dodawanie liczb typu 25+16. Ciche czytanie ze zrozumieniem tekstu „Nasza ulica”. Układanie i zapisywanie zdań o swojej ulicy. Drzewa, krzewy i rośliny na mojej ulicy. Znaczenie zieleni.

 

Cele główne:

-Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz kształtowanie wiadomości i umiejętności matematycznych dzieci.

 

-Wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie wypowiadania się, dbałość o kulturę języka. Kształtowanie  umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych.

 

-Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych.

 

-Wychowanie do rozumienia i poszanowanie przyrody ożywionej i nieożywionej.

 

-Wychowanie do techniki – działalność konstrukcyjna dzieci.

 

Cele szczegółowe:

 

-mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób

 

- uczestniczy w zabawie teatralnej;

- czyta tekst i wyciąga z niego wnioski;

- tworzy kilkuzdaniową wypowiedź na temat swojej ulicy;

- opowiada o roślinach, które rosną przy drodze;

-dodaje liczby dwucyfrowe z przekroczeniem progu dziesiątkowego;

-rozwiązuje proste zadania tekstowe;

-współpracuje w grupie;

-wykonuje makietę współczesnej  ulicy;

 

Metody nauczania:

  • Podające – asymilacja wiedzy
  • Problemowa- samodzielne dochodzenie do wiedzy , dyskusja dydaktyczna
  • Waloryzująca- ekspresyjna.
  • Praktyczna- rozwiązywanie zadań i działań

 

 

Rodzaje edukacji:

Matematyczna, polonistyczna, plastyczna, przyrodnicza.

 

Środki dydaktyczne:

 

Podręczniki, karty pracy, maskotka,  rebus, kartki z zadaniem domowym, ilustracje roślin, kartony, kleje, pudełka, patyczki, plastelina, gotowa makieta.

 

Bibliografia:

- „Wesoła szkoła. Kształcenie zintegrowane w klasie 2”. Przewodnik metodyczny.

-„Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej”- Jadwiga Krzyżewska.

 

 


poniedziałek, 24 maja 2010, monior89

Polecane wpisy